Latvju Pirts 

2018. gada jūnijā tika veikta sabiedrības viedokļa izziņas aptauja tematikā “Kas ir latvju pirts?” nolūkā apzināt un fiksēt sabiedrības viedokli par latvju Pirti šodienas kontekstā, tās sabiedrisko tēlu, procesiem un nozīmi cilvēku dzīvē. Aptaujā piedalījās vairāk kā simts dalībnieku.

2018.gada 9.jūnijā, LATVJU PIRTS UN ZĀĻU FESTIVĀLS 2018' ietvaros Latgalē notika pirmais VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS, apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus, Pirts un jomas ekspertu, praktiķu, viedokļa līderu un autoritāšu ziņojumus (klātienē un neklātienē) par tēmu "KAS IR LATJU PIRTS?".

VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS ir brīvprātīga, pastāvīgi mainīga un vienojoša Pirtnieku kopība, kas satiekas pāris reizes gadā svarīgu jautajumu apspriešanai, kas tieši attiecināmi uz latvju pirts kultūru un tās nešanu tautā. Kongresā dalību var ņemt ikviens Latvijas Pirtnieks un Pirts saime, kuri gatavi aktīvi līdzdarboties un piedalīties. 

VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS 2018.gada 9.junijā nolēma definēt “latvju Pirts” jēdzienu un noteica:

Pirts ir sena, kultūrvēsturiska latviešu 
attīrīšanās un labsajūtu tradīcija, unikāli pielietojot 
dainas, augus un citas dabas veltes, 
karstuma un mitruma ietekmē.

Šis definējums nebūt nav galējais, vienīgais un pareizākais. Bet tas ir labs pamats, tas ir kopības rezultāts. VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS Latgalē vienlaikus pieņēma lēmumu turpināt darbu pie latvju Pirts definīcijas paplašinātā skaidrojuma un papildinājuma: vide, līdzekļi, mērķi, pulcējoties nākamās KONGRESA sanāksmēs. 

Pateicamies visiem 39 pirmā VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESA sanāksmes dalībniekiem, kuri aktivi un ar sirdsdegsmi piedalījās klātienē: Aigars Braža, AigaE: Aigars Braža, Aigars Sondors, Aija Būmeistere, Aija Stepanova, Andris Kiščenko, Anita Reščenko, Armands Virsis, Artūrs Tereško, Dzintra Abarone, Guna Zablocka, Guntis Vītoliņš, Igors Stepanovs, Ilze Strēle, Ināra Viļķina, Ivita Pičukāne, Jānis Pavlovičs, Jānis Zustrups, Marija Kačkāne, Miervaldis Kaļāns, Nellija Kiščenko Romualds Lamsters, Solvita Kūna, Valda Vītola, Viktors Glinskis, Vilnis Brils, Vilnis Lejnieks. Kā arī visiem tiem, kas piedalījās neklātienē (video un rakstveidā): Aelita Vilde Batņa, Aigars Kruvesis, Antanas Bagdonas, Dace Miezīte, Edmundas Pranculis, Janīna Kursīte, Juris Batņa, Līga Reitere, Māris Žunda, Nauris Zutis, Sandra Stumbre, Vladas Jakubauskas, Ziedonis Kārkliņš. 

Aicinām visus Latvijas Pirtniekus un Pirts saimes piedalīties otrajā VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESA sanākšanā - 28.jūlijā plkst. 15:00, kas notiks atklātas diskusijas veidā par latvju pirts tematiku "PIRTS KĀ DZĪVESVEIDS". Šajā reizē turpināsim kopīgi runāt par latvju pirts kultūras nozīmi mūsu un tautas dzīvē, lēmumu pieņemšanu atstājot uz citu laiku. Aicinām Pirtniekus un Pirts saimju vadītājus iesūtīt pieteikumus dalībai diskusijā līdz 25.jūlijam[email protected] vai zvanīt 29429071 (Aija). Rīkosimies savlaicīgi un saskaņoti ar ritumu - rāmi, rāmi, pamazām. Kā dimantiņš savu vērtību iegūst pēc rūpīgas atlases un apstrādes, tā arī pirtnieki un jomas eksperti nāk kopā, lai vienprātīgi noslīpētu izpratni par latvju Pirts jēdzienu un vienotu tautas garu. 

Uz drīzu tikšanos Zemgalē - otrajā VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESA sanākšanā!

Teic un dzirdi, kopā esam spēks! 


 .