Latvju Pirts 

2018. gada jūnijā tika veikta sabiedrības viedokļa izziņas aptauja tematikā “Kas ir latvju Pirts?” nolūkā apzināt un fiksēt sabiedrības viedokli par latvju Pirti šodienas kontekstā, tās sabiedrisko tēlu, procesiem un nozīmi cilvēku dzīvē. Aptaujā piedalījās vairāk kā simts dažādu cilvēku, atspoguļojot sabiedrības daļas viedokli.

2018.gada 9.jūnijā Latgalē notika pirmais LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESS, apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus, Pirts un jomas ekspertu, praktiķu, viedokļa līderu un autoritāšu ziņojumus un viedokļus par tēmu "KAS IR LATVJU PIRTS?".

LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESS 2018.gada 9.junijā nolēma definēt “latvju Pirts” jēdzienu un nolēma:

Pirts ir sena, kultūrvēsturiska latviešu 
attīrīšanās un labsajūtu tradīcija, unikāli pielietojot 
dainas, augus un citas dabas veltes, 
karstuma un mitruma ietekmē.

Šis definējums nebūt nav galējais, vienīgais un pareizākais. Tas ir sākums un labs pamats, tas ir vienprātības rezultāts. LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESS vienlaikus pieņēma lēmumu turpināt darbu pie latvju Pirts definīcijas paplašinātā skaidrojuma un papildinājuma: vide, līdzekļi, mērķi, pulcējoties nākamājās sanāksmēs.

Pateicamies visiem 39 pirmā LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESA sanāksmes dalībniekiem, kuri aktivi un ar sirdsdegsmi piedalījās klātienē: Aigars Braža, Aigars Sondors, Aija Būmeistere, Aija Stepanova, Andris Kiščenko, Anita Reščenko, Armands Virsis, Artūrs Tereško, Dzintra Abarone, Guna Zablocka, Guntis Vītoliņš, Igors Stepanovs, Ilze Strēle, Ināra Viļķina, Ivita Pičukāne, Jānis Pavlovičs, Jānis Zustrups, Marija Kačkāne, Miervaldis Kaļāns, Nellija Kiščenko, Romualds Lamsters, Solvita Kūna, Valda Vītola, Viktors Glinskis, Vilnis Brils, Vilnis Lejnieks. Kā arī visiem tiem, kas piedalījās neklātienē (video un rakstveidā): Aelita Vilde Batņa, Aigars Kruvesis, Antanas Bagdonas, Dace Miezīte, Edmundas Pranculis, Janīna Kursīte, Juris Batņa, Līga Reitere, Māris Žunda, Nauris Zutis, Sandra Stumbre, Vladas Jakubauskas, Ziedonis Kārkliņš. 


 .