Latvijas Pirtnieku Kongress

LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESS ir brīvprātīga, pastāvīgi mainīga un vienojoša Pirtnieku kopība, kas satiekas svarīgu jautajumu apspriešanai un izlemšanai attiecībā uz latvju Pirts kultūru un tās nešanu tautā. Kongresā dalību var ņemt ikviens Latvijas Pirtnieks, Pirts saime, organizācija, apvienība un skola, kas godā latvju Pirti un tās tradīcijas, un kuri gatavi aktīvi līdzdarboties un piedalīties. 

LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESS tiekas pēc nepieciešamības - sanāksmēs, sapulcēs, diskusijās, forumos un darba grupās, lai izteiktu viedokli un kopīgi apspriestu aktuālus jautājumus un/vai pieņemtu lēmumus. 

2018.gada 9.jūnijā Latgalē notika pirmā LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESA sanāksme, apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus, Pirts un jomas ekspertu, praktiķu, viedokļa līderu un autoritāšu ziņojumus (klātienē un neklātienē) par tēmu "KAS IR LATJU PIRTS?".

2018.gada 28.jūlijā Zemgalē notika LATVIJAS PIRTNIEKU KONGRESA atklātā diskusija par latvju pirts tematiku "PIRTS KĀ DZĪVESVEIDS", turpinot sarunu par latvju pirts kultūras nozīmi Pirtnieku un tautas dzīvē. 

Nākamā LATVIJAS PIRTNIEKU KONKRESA sanāksme plānota 2020.gada 18.aprīlī Madonas novadā, Vestienas pagasta "Inčos" - PIRTNIEKU SALIDOJUMĀ 2020. PAVASARIS. 

Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai un aktīvi iesaistīties kopīgā darbā ikvienu Pirtnieku, Pirtnieku saimi, organizāciju, apvienību un skolu, lai domas raisās un kopējs darbs uz priekšu rit! 

Rīkosimies atbildīgi, savlaicīgi un saskaņā ar ritumu - rāmi, rāmi, pamazām. Kā dimantiņš savu vērtību iegūst pēc rūpīgas apstrādes, tā arī Pirtnieki un jomas eksperti nāk kopā, lai vienprātīgi slīpētu izpratni par latvju Pirts vērtību un vienotu tautas garu. 

Teic un dzirdi, vienprātībā rodas spēks!  .