Vislatvijas Pirtnieku saimes Kongress

VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS ir brīvprātīga, pastāvīgi mainīga un vienojoša Pirtnieku kopība, kas satiekas pāris reizes gadā svarīgu jautajumu apspriešanai, kas tieši attiecināmi uz latvju Pirts kultūru un tās nešanu tautā. Kongresā dalību var ņemt ikviens Latvijas Pirtnieks un Pirts saime, kurš godā latvju Pirti un tās tradīcijas, un kuri gatavi aktīvi līdzdarboties un piedalīties. 

2018.gada 9.jūnijā Latgalē notika pirmais VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESS, apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus, Pirts un jomas ekspertu, praktiķu, viedokļa līderu un autoritāšu ziņojumus (klātienē un neklātienē) par tēmu "KAS IR LATJU PIRTS?".

2018.gada 28.jūlijā Zemgalē notika VISLATVIJAS PIRTNIEKU SAIMES KONGRESA pasākums - atklāta diskusija par latvju pirts tematiku "PIRTS KĀ DZĪVESVEIDS", turpinot sarunu par latvju pirts kultūras nozīmi Pirtnieku un tautas dzīvē. 

Nākamā Kongresa sanākšana - 23.februārī Vestienā tiksimies Pirtnieku ballē "PAVASARA SALIDOJUMS 2019!", kurā tiksimies, apzināsim un kopīgi veidosim vismaz vienu, vienotu Pirtnieku apņemšanos 2019.gadam, kuru visi kopā realizēsim kādā no 2019.gada pasākumiem. Vairāk informācijas par pasākumu: /aktuali/

Aicinām Pirtniekus un Pirts saimju vadoņus iesaistīties un aktīvi līdzdarboties Kongresa darbībā. Rīkosimies atbildīgi, savlaicīgi un saskaņoti ar ritumu - rāmi, rāmi, pamazām. Kā dimantiņš savu vērtību iegūst pēc rūpīgas apstrādes, tā arī Pirtnieki un jomas eksperti nāk kopā, lai vienprātīgi slīpētu izpratni par latvju Pirts vērtību un vienotu tautas garu. 

Teic un dzirdi, kopā esam spēks!  .